Policy

Cookies hjälper oss att förbättra din upplevelse hos oss. För att kunna analysera trafiken, erbjuda dig personlig information och för att grundläggande funktionalitet ska fungera på webbplatsen använder vi cookies. Syftet med vår insamling och lagring av data är att kunna förse dig som besökare på vår sida med bästa möjliga service och användarupplevelse.Den personliga data som vi samlar in kommer inte att bli vidarebefordrad, såld, bytt eller delad med andra företag, organisationer eller individer utan ditt tillstånd.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Genom att godkänna denna policy eller genom att använda Divortex.se webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Divortex.se webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Observera att om du väljer att inte acceptera några typer av cookies kan funktionaliteten komma att begränsas och du kommer inte ha möjlighet att genomföra ett köp via vår e-handel.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Divortex.se kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som kund och administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Divortex.se behandlar om dig som kund är namn, e-postadress, orderhistorik, leveransadress, telefonnummer.
Lagring sker till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om garantins längd för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Divortex.se  Org.nr: 559341-0946 med adress Besöksadress KOSTERÖGATAN 13 Ort211 24 MalmöLänSkåne län

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Du behöver lämna uppgifter till oss för att vi ska kunna fullfölja ditt köp eller ditt intresse. Vi samlar också in uppgifter kring och utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster. Vi kan också behöva samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
– Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Transporter av köpta produkter (logistikföretag och speditörer).
2) Betallösningar vid köp (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) Marknadsföring vid ev. nyhetsbrev (print och distribution, sociala medier, reklambyråer).
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden görs det bara för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

 

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: Uppgifterna inte längre är   nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning.
I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.