Dvx AC Rengörning Bomb 150ml | Divortex
Dvx AC Rengörning Bomb 150ml | Divortex
Dvx AC Rengörning Bomb 150ml | Divortex
Dvx AC Rengörning Bomb 150ml | Divortex
Dvx AC Rengörning Bomb 150ml | Divortex
Dvx AC Rengörning Bomb 150ml | Divortex

Dvx AC Rengörning Bomb 150ml

99 kr

BESKRIVNING Tar bort lukt omedelbart och permanent ända in i fläktsystemet. Dvx AC Rengöring Bomb är perfekt mot dålig lukt efter exempelvis hund eller cigarettrök. Resultatet blir en fräsch doft av...

Color: Lime

Lime
Äpple
Lavandel
Citron
Nano Fresh
Odor Guard
Jämföra

apple paygoogle payklarnamaestromastershopify payswish
SKU: Aer1500
Beskrivning.

BESKRIVNING

Tar bort lukt omedelbart och permanent ända in i fläktsystemet. Dvx AC Rengöring Bomb är perfekt mot dålig lukt efter exempelvis hund eller cigarettrök. Resultatet blir en fräsch doft av ÄPPLE . 

 

ANVÄNDNING

Rengör bilen från synlig smuts och grova partiklar. Ställ in luktbehållaren i mitten av bilen. Starta kupéfläkten och ställ in den på luftcirkulation. Starta sedan luktborttagaren och stäng dörren. 


VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden

 

SPECIFIKATIONER

Produkt: Luktborttagare
Storlek: 57 g.  1 applicering/behållare
Doft: ÄPPLE, LIME, CITRON, LAVANDEL, NANO FRESH, ODOR GUARD

Se Videon

Säkerhetsdatablad

TDS